Yuj Yoga

Yuj Yoga is “Geïntegreerde Yoga”, yoga geïntegreerd in onze cultuur.

Yoga is een verzamelnaam voor een systeem van beoefeningen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Yoga beoefening komt in alle werelddelen voor. Japan kent Zen, over Egyptische yoga wordt geschreven op de pyramides, de Persische derwishen en soefi’s  beoefenden yoga, de chinese taoisten, de indianen in Zuid- en Noord-Amerika en ook Tibetanen doen Kum Nye, hun vorm van yoga. Zelfs in Europa zijn er al honderden jaren yoga-achtige technieken terug te vinden.

Toch wordt yoga vaak geassocieerd met India. In India zijn in de middeleeuwen een aantal  teksten ontstaan waarin het systeem van Hatha Yoga werd gesystematiseerd. Dit was een ontwikkeling vanuit oorspronkelijk tantristische stromingen. Tantra was in die tijd gecompromitteerd geraakt door immorele toepassing van seksualiteit. De auteurs  van de Hatha yoga teksten hebben tantra gezuiverd van overmatige aandacht voor seks.

Een paar eeuwen eerder al had Pantanjali het systeem van Raja Yoga beschreven in de Yoga Sutra’s.  De Yoga Sutra’s en de latere Hatha yoga teksten worden door de meeste actieve yoga  scholen als uitgangspunt genomen voor het opbouwen van de yoga praktijk.

De laatste tientallen jaren zijn daar ook vormen bijgekomen die zijn ontstaan in het gymnastieklokaal van het Mysore paleis. De meeste actieve “Amerikaanse” scholen zijn uit die stroming ontstaan. Die scholen ontdoen yoga van alle vormen van mystiek en beperken zich tot vrolijke fysieke soms zelfs atletische beoefening.

In Nederland vinden we een interessante mengvorm van bovenstaande trends. En ook in mijn eigen beoefening heb ik de meeste van genoemde ontwikkelingen geintegreerd. Daarbij hecht ik er aan om yoga binnen ons eigen cultuurdomein te presenteren. Dus geen overmatige aandacht voor Indiase goden, Tibetaanse demonen of sjamanistische trance rituelen, maar wel meditatief verbinden met het eigen cultuuridioom.

Yuj Yoga wortelt in eeuwenoude tradities en past bij ons moderne leven.