Theoretical Physics

Hoofdonderwerp vanaf 2022:
– Quantum Geometrodynamics: Onderzoek naar de mogelijkheid om materie en tijd te beschrijven in termen van uitsluitend lege gekromde ruimte. In het verleden is dit onder meer onderzocht door een groep theoretisch natuurkundigen rond John Archibald Wheeler onder het label “geometrodynamics”. Charles Misner en Wheeler verwezen in “Classical Physics as Geometry” (Annals Of Physic, 525-603, 1957) op pagina 536 naar de Indiase Veda’s als alternatieve bron van dit soort inzichten. In de Veda’s is sprake van Akasha (lege ruimte, vacuüm) als oorsprong van alles.  Dit artikel maakt hiermee verbinding tussen Hard Science en yoga/meditatie inzichten. Quote: “There is nothing in the world except empty curved space. Matter, charge, electromagnetism, and other fields are only manifestations of the bending of space. Physics is Geometry.” and “Also some Veda’s of old India (note 22 in the article) suggest that the idea is very old, that nature derives its whole structure and way of action from properties of space.”

Verdere onderwerpen van onderzoek:
– Quantum Information, Quantum Mechanics
– General Relativity
– Quantum field theory
– Standard model of Particle Physics

2006 Was de parttime herstart van mijn interesse in fundamentele Natuurkunde. Primair aandachtsgebied was toen Special Relativity als basis voor het gedachtegoed van Einstein en collega’s.

In 2017  en 2018 heb ik onderzoek gedaan naar Quantum Computing en Quantum Information. Het onderzoek heeft geleid tot  lezingen voor en begeleiding van IT-consultants en IT-security experts.
Korte presentatie: Quantum Information