Yuj-Advies Organisatieadvies

Yuj Advies is de organisatieadvies praktijk van René R. Tol. De kerncompetentie van Yuj Advies is het faciliteren van werkbijeenkomsten, rondetafel conferenties en groepsdiscussies.

De afgelopen tientallen jaren heeft René met veel plezier en succes een grote diversiteit bijeenkomsten begeleid.

De werkbijeenkomsten blijken bijzonder effectief bij: Business process redesign, informatie logistiek, programma evaluaties, businessplanning, conflictinterventies, joint ventures en teamvorming.

Flyer werkbijeenkomsten: YA Workshops

De zelf ontwikkelde DPE methode is toegepast bij succesvolle evaluatie van tientallen grote en middelgrote projecten en programma’s.
Flyer Dynamische Project Evaluatie: DPE documentatie

Uitgebreid CV René: CV René Tol

Hulpmiddelen:
JungTypes plaatjes
JungTypes test 1A4
VA NL
Agenda Voorbeeld tweedaagse