Bijscholing “Omgaan met Kundalini Energie” (VYN erkend)

Bijscholing “Omgaan met Kundalini Energie” individueel voor 1 of 2 personen of voor een groep.

De bijscholing is gebaseerd op 30 jaar coaching en begeleiding van mensen met vragen over Kundalini.  Vanaf 2009 heb ik hierover ook een dag verzorgd in de laatste jaren van een opleiding voor Yoga docenten.

De bijscholing wordt vanaf najaar 2021 individueel voor 1 of 2 deelnemers gegeven. De individuele bijscholing bestaat uit drie bijeenkomsten van 2 uur over een periode van 2 maanden. Deze individuele aanpak is bedoeld om dieper in te gaan op de eigen praktijk en ervaring van de deelnemer(s).

Voorgaande jaren is deze bijscholing gegeven aan groepen van 6-10 personen. Voor groepen was dit een bijscholing van één volle dag. Deze dag wordt voorlopig niet gepland, maar indien  er belangstelling is van een gelegenheidsgroep kan dit weer georganiseerd worden.

De  aanpak is onder meer gebaseerd op eigen kundalini ervaringen zoals kort beschreven in het artikel: Omgaan met Kundalini energie (artikel VYN nieuwsbrief 2017)

Kriya yoga zoals beschreven door Satyananda in zijn boek “Kundalini Tantra” geeft een solide theoretische basis. Kriya yoga oefeningen worden toegelicht en er wordt een basis gelegd om zelf verder te werken. De hand-out geeft een samenvatting van de Kriya Yoga oefeningen. Verder komen onderwerpen aan de orde uit diverse andere stromingen zoals healing tao, karmamudra, tummo en tantra.

Kosten: 225 euro 1 deelnemer, 300 euro 2 deelnemers (geen btw ivm KOR-regeling)

Deze bijscholing is erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland voor 6 VYN bijscholingspunten.

De bijscholing kan ook worden gegeven aan intervisiegroepen of andere groepen geïnteresseerden.

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

Mail of bel voor een afspraak.